Názov a sídlo prijímateľa: AM HOTELS s. r. o., Malohontská 59, Rimavská Sobota 979 01
Názov projektu: Ubytovacie zariadenie s wellnessom
Miesto realizácie projektu: Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, Slovensko
Výška poskytnutého NFP: 199 805,76 EUR

Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
v oblasti cestovného ruchu.
Účelom projektu je vybudovanie wellness ubytovacieho zariadenie v Rimavskej Soboty. Je to služba o
ktorú je záujem zo strany návštevníkov, ale ktorá momentálne v meste, ani širšom okolí nie je
poskytovaná.
Žiadateľ v roku 2020 kúpil dvojpodlažný objekt v centre Rimavskej Sobote. Komplexnou
rekonštrukciou v ňom plánuje vytvoriť moderné ubytovacie zariadenie s wellnessom. V dolnej časti
objektu sa vytvorí wellness zariadenie, ktoré bude dostupné aj pre verejnosť. Wellness bude
obsahovať tri druhy sáun, ochladzovací a relaxačný bazén, tepidárium, ľadopád, sprchy a ostatné a
potrebné zázemie.
Projekt prispeje k rozvoju cestovného ruchu jednak rozšírením ponuky kvalitného ubytovania,
ktorého je v meste a okrese Rimavská Sobota nedostatok, ale najmä poskytnutím návštevníkmi
žiadanej, ale momentálne nedostupnej wellness služby, a to nielen pre ubytovaných hostí, ale aj pre
širokú verejnosť.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk.