Verejné obstarávanie

AM Hotels s.r.o. zmluva o dielo

Výzva_AM_HOTELS_stav_prace(1).pdf

P1_Formular_cenovej_ponuky.pdf

P2_vykaz_vymer.pdf

P3_Navrh_zmluvy.pdf

P4_cestne_vyhlasenie.pdf

P5_Cestne_vyhlasenie_k_ponuke.pdf

AR_01_Situácia.pdf

AR_02_Pôdorys 1NP-SS.pdf

AR_05_Rez A-A, B-B-SS.pdf

AR_08_Pôdorys 1NP-NS.pdf

AR_10_Rez A-A, B-B-NS.pdf

AR_11_Rez C-C-NS.pdf

AR_Technmická správa.pdf

PBS_02.1.NP.pdf

Tech_01.Pôdorys - wellness, bazén_technológia.pdf

Tech_02.Pôdorys - sauny_technológia.pdf

TS_SO-01.pdf

TS-technológia.pdf